Getuigenis.be

| Hubert & Hennie V. | | Samuël V. | | meer... (Duitstalig) |
foto

Jesus heeft ons leven en ons huwelijk verandert


In de zomer van 2004 was er een OCG-team uit Luxemburg naar onze gemeente in België gekomen. De boodschap die ze brachten en hun optreden sprak ons aan. Daarom zijn we de 4de september naar de bezoekersdag gegaan, maar we konden niet blijven voor de bemeting vanwege het werk van Hubert.
In februari is het dan gelukt en zijn we naar Walzenhausen gegaan voor de bemeting. We hadden gezinsproblemen, omdat ieder voor zichzelf leefde.
Ik, Hubert, had thuis nooit geleerd om de verantwoordelijkheid te nemen, mijn moeder nam altijd alles uit handen. Gedurende mijn huwelijk nam ik niet mijn verantwoordelijkheid waar, om mijn vrouw Hennie te leiden en te beschermen. Ik ben ook nalatig geweest met de opvoeding van onze zoon Samuël, omdat ik niet zag wat er werkelijk gebeurde, van nature ben ik gemakzuchtig. Onze relatie was niet zo goed.
Bij de bemeting van de OCG was de wortel van het probleem: mijn leven draaide om mijzelf. Ik realiseerde me steeds meer, dat ik in mijn eigen wegen wandelde en niet in de afhankelijkheid van de Here Jezus. Dankzij de Here Jezus heb ik geleerd om het praktisch aan te pakken, de oplossing is als volgt: door het geloof de Here Jezus vertrouwen, dat Hij mij zal helpen, dat ik mijn verantwoordelijkheid neem als hoofd van het gezin.
Praktische stappen die ik heb ondernomen, om dat uit te voeren zijn: het gezinsaltaar* waarbij we samen Gods Woord lezen, bespreken wat ons als gezin en ieder persoonlijk bezig gehouden heeft, onze zonden belijden, en onze wensen voor Gods troon brengen. Dat smeedt ons samen.
Bij mij, Hennie, heeft de bemetingsweek het volgende aan het licht gebracht: ik sprak in plaats van de man en ik ben dominerend. De oplossing daarvoor: de man de leiding laten en niet spreken in zijn plaats. Hulp vragen aan mijn man bij problemen.
Door Gods genade neemt Hubert nu zijn verantwoordelijkheid veel meer waar en maakt het mij zo veel gemakkelijker om mijn opdracht te doen. Waar ik in de oude mens terugval, doe ik boete, ook bij het gezinsaltaar en ga de weg verder met de Heer.
De Heer heeft me getoond dat hiermee samenhangend, er nog enige zaken op te ruimen waren: geestelijke hoogmoed en het 'in plaats van de man' praten als een diep verborgen wraak vanuit het verwond zijn. De verwonding is uiteindelijk "ik-gerichtheid" en dus de oude mens. Zodoende heb ik dat beleden bij de Heer en bij het gezinsaltaar.
We zijn heel dankbaar voor de hulp die we gekregen hebben, we hebben ons verbonden, met alle plichten die daarbij horen. Daarom gaan we nu dan ook beginnen met de instapperstudies.

*: gezinsaltaar − als gezin samenkomen voor de Heer.

Hubert en Hennie V.,
België